Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

Զարգացման պլան 2007
1. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1

ՀԵԻԱ-ի կադրային քաղաքականության զարգացում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.1

Աշխատակազմի աշխատանքի գնահատման չափանիշների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
30.04.2007

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.2

ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմի աշխատանքային նկարագրերի ինստիտուցիոնալիզացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի վարչություն
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
31.07.2007

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.3

Կարգապահական և խրախուսման համակարգի մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
30.04.2007

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.4

Աշխատակազմի անդամների որակավորման բարձրացմանն ուղղված գործընթացի կազմակերպում և իրականացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
31.07.2007

2. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1.

ՀԿ-շահառու հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի իրավաբաններ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
31.07.2007

ԽՆԴԻՐ 2

Տեղեկատվության կառավարման համակարգի զարգացում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.1

Տեղեկատվության կառավարման մեխանիզմների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
Հանրային կապերի պատասխանատու
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
15.08.2007

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.2

Տեղեկատվության կառավարման մեխանիզմների կիրառում ՀԵԻԱ-ի ծրագրերի և ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
Հանրային կապերի պատասխանատու
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
15.08.2007

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ և ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԽՆԴԻՐ 1.

ՀԵԻԱ-ի արտաքին կապերի զարգացում

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.1

ԶԼՄ-ների հետ հարաբերությունների զարգացման մեխանիզմների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
Հանրային կապերի պատասխանատու
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
30.05.2007

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.2

Գործընկեր և շահագրգիռ կազմակերպութոյւնների հետ հարաբերությունների զարգացման մեխանիզմների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի մասնագիտական հանձնաժողովների ղեկավարներ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
31.07.2007

ԽՆԴԻՐ 2

Շահերի պաշտպանության քաղաքականության և մեթոդաբանության մշակում և իրականացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ
ՇՊ մասնագետ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
30.09.2007

 

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում