Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

Զարգացման պլան 2008
 1. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1ՀԵԻԱ-ի կադրային քաղաքականության զարգացում:ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.1

Աշխատակազմի աշխատանքի գնահատման չափանիշների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ

 

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.2

Աշխատակազմի աշխատանքի գնահատման մշակված գործիքի կիրառում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.3

Կարգապահական և խրախուսման համակարգի զարգացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.4

ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմի համալրման արդյունավետ մեխանիզմի մշակում և կիրառում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի վարչություն

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

ԽՆԴԻՐ 2

ՀԵԻԱ-ի ներքին ավանդույթների և ներկազմակերպական մշակույթի վերակենդանացում և զարգացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն, ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

 

2. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1.ՀԿշահառու հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակում և կիրառում (շահառուների կարծիքների և տեսակետների հավաքագրում):ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի իրավաբաններ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

ԽՆԴԻՐ 2

Տեղեկատվության կառավարման համակարգի զարգացում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.1

Տեղեկատվության կառավարման մեխանիզմների մշակում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

Հանրային կապերի պատասխանատու

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.2

Տեղեկատվության կառավարման մեխանիզմների կիրառում ՀԵԻԱ-ի ծրագրերի և ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

Հանրային կապերի պատասխանատու

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2008թ.

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում