Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

Զարգացման պլան 2009

 

  1.  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ԽՆԴԻՐ 1

 

Դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու հմտությունների պակաս

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.1

ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամների, գրասենյակների ղեկավարների և անդամների (ըստ ցանկության) համար դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու ուսուցման կազմակերպում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամ Ռոբերտ Գրիգորյան

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

01.03.2009-01.04.2009թթ.

 

ԽՆԴԻՐ 2

 

ՀԵԻԱի ֆինանսական միջոցների անբավարարություն

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.1

Ձևավորել ‎ ֆինանսական միջոցների հայթայթման հարցերով աշխատանքային խումբ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 01.03.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.2

ՀԵԻԱ-ի աշխատակազմում հնարավորության սահմանններում ստեղծել ‎ֆինանսական հայթհայթման հարցերով զբաղվող ստորաբաժանում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 01.09.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.3

Առնվազն 5 նոր դրամաշնորհային ծրագրի ստացում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման հարցերով աշխատանքային խումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.4

Ֆինանսական աղբյուրների բազմազանության (առնվազն 5 աղբյուր) ապահովում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման հարցերով աշխատանքային խումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.5

Սփյուռքի հետ գործնական կապերի հաստատում և ընդլայնում՝ ‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման նպատակով.

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Մարդու իրավունքների, եվրոինտեգրման և միջազգային համագործակցության հանձնաժողովի ղեկավար Մարատ Ատովմյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման հարցերով աշխատանքային խումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.6

Եվրոպական և այլ երկրների տարբեր նմանատիպ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի հաստատում՝ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու միջոցով ‎լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավելու համար

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀԵԻԱ-ի Մարդու իրավունքների, եվրոինտեգրման և միջազգային համագործակցության հանձնաժողովի ղեկավար Մարատ Ատովմյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.7

Գործընկեր կազմակերպությունների, այդ թվում ուսումնական հաստատությունների հետ համգործակցության ծավալում՝ փոխշահավետ հիմունքներով օգտագործելով նրանց ռեսուրսները

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀԵԻԱ-ի Մարդու իրավունքների, եվրոինտեգրման և միջազգային համագործակցության հանձնաժողովի ղեկավար Մարատ Ատովմյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.8

Պետական և ՏԻՄ-երի միջոցների ներգրավում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան,

ՀԵԻԱ-ի գրասենյակների ղեկավարներ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.9

Անդամավճարների հավաքման ցուցանիշների բարձրացում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան,

ՀԵԻԱ-ի իրավաբան ուսանողների բաժանմունքի ղեկավար Սյուզաննա Սողոմոնյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.10

Կամավորական ներուժի օգտագործում

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան,

ՀԵԻԱ-ի գրասենյակների ղեկավարներ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

 

 

2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

 

ԽՆԴԻՐ 1

 

Անդամների ոչ ակտիվ լինելը, ոչ ծրագրային ռեսուրսների օգտագործման ծախսման բացակայությունը (մրցույթային հիմունքներով, կամավորների բացակայություն), միջոցառումների ավելացում մարզերում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.1

Գիտաժողովների, դատախաղ մրցույթների կազմակերպում, դեբատների կազմակերպում, որը կներգրավի անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներ, այդ թվում նաև ՀԵԻԱ մարզային մասնաճյուղերում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Իրավաբան ուսանողների բաժանմունք,

Հայաստանի Ջեսափի ակումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

31.12.2009

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1.2

Խրախուսական միջոցառումների իրականացում (տարվա լավագույն անդամ, տարվա լավագույն կամավոր):

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ վարչություն,

ՀԵԻԱ-ի մշակութային ակումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

01.12.2009թ.

 

ԽՆԴԻՐ 2

 

Վերապատրաստման դասընթացների պակասություն, օտար լեզվի իմացության բացակայություն:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2.1

Կարիքի գնահատման մեխանիզմների մշակում և կիրառում`

  • համապատասխան թեմայի վերաբերյալ,
  • այլ անհրաժեշտ հմտություններ՝ լեզուներ, համակարգչային գիտելիքներ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ աշխատակազմ,

կամավոր (‎ֆինանսական) փորձագետ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

15.04.2009թ.

 

ԽՆԴԻՐ 3

 

ԲՈՒՀերի ոչ էֆեկտիվ աշխատանքը

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3.1

Համապատասխան մեխանիզմի մշակում (այդ աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար), կամ մեխանիզմի բարելավում (խնդրի լուծման համար արագ արձագանքում):

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Իրավաբան ուսանողների բաժանմունք,

Հայաստանի Ջեսափի ակումբ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

01.06.2009թ.

 

ԽՆԴԻՐ 4

 

Մրցունակ աշխատավարձի բացակայություն:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 4.1

Ֆինանսական միջոցների վերանայման քաղաքականություն՝

  • աշխատանքային պայմանագրերի աշխատավարձի, ժամկետի, պարտականությունների ճիշտ և համաչափ բաշխում,
  • աշխատանքային պայմանների բարելավման համար համապատասխան միջոցներ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մինչև 31.12.2009թ.

 

ԽՆԴԻՐ 5

 

Աշխատանքային պայմանների առկայություն և բարելավում մարզերում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 5.1

Ծրագրի կազմում ըստ կարիքի գնահատման (կամավոր ուժի ներգարվում, փորձառու աշխատողների փորձի փոխանակում)

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի նախագահ՝ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

ՀԵԻԱ աշխատակազմ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

01.06.2009թ.

 

ԽՆԴԻՐ 6

 

Աշխատակազմի միջև մրցունակության բացակայություն:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 6.1

Մշակված չափանիշներին համապատասխան աշխատանքի գնահատման իրականացում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

Ըստ մշակված չափանիշների իրավասությունների անձը

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

01.10.2009թ.

 

3. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԽՆԴԻՐ 1

 

Դոնորների կողմից ծրագրերի ուղղվածությունը ոչ կազմակերպության առաքելությանը և արժեքներին:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3.1

Ընդլայնել դոնորների շրջանակը, ցուցաբերել ճկունություն դոնորների քաղաքականության և մեր ծրագրային ուղղվածության համատեղման առումով:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

Համապատասխան ծրագրի ղեկավարը

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

հետայսու

 

ԽՆԴԻՐ 2

 

Փոխադարձ կապի հաստատումը: Հետադարձ կապի (շահառուների հետ) ոչ արդյունավետ լինելը:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3.2

Ծրագրերի արդյունքների վերլուծություն, և դրա հիման վրա ծրագրերի վերանայում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

Համապատասխան ծրագրի ղեկավար,

ներքին աուդիտ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

հետայսու

 

ԽՆԴԻՐ 3

 

Ներքին մոնիտորիգ և գնահատման համակարգի զարգացում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3.1

Մեծ ծրագրերի անկախ մոնիտորինգ և գնահատման իրականացում: Ներքին մոնիտորինգի և հաշվետվողականության մեխանիզմի կատարելագործում համագործակցային սկզբունքի կիրառմամբ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Նախագահ՝ Կարեն Զադոյան,

Համապատասխան ծրագրի ղեկավար

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

առաջին իսկ հնարավորության դեպքում

ԽՆԴԻՐ 4

Ուժեղացնել փորձի փոխանակումը մարզային մասնաճյուղերի միջև:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 4.1

Ծրագրերի աշխատակազմի շարունակական կրթության ապահովում, մրցունակ վարձատրության ապահովում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Նախագահ՝ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի Գործադիր տնօրեն՝ Արտակ Սարիբեկյան

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Սկսած 2009թ.-ից

ԽՆԴԻՐ 5

Գովազդ, ԶԼՄ-ների ներգրավվածությունը ծրագրերի իրականացմանը:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 5.1

PR ռազմավարության մշակում և ներդրում:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ՀԵԻԱ-ի Նախագահ՝ Կարեն Զադոյան,

ՀԵԻԱ-ի Հանրային կապերի պատասխանատու

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Մոտ ապագայում

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում