Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

Զարգացման պլան 2011

1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

ԽՆԴԻՐ1.1 Ֆինանսականաղբյուրների պակաս. Ֆինանսական աղբյուրների բազմազանության ապահովում, մասնակվորապես բիզնես սեկտորի և անհատների համագործակցություն 1.1.1

Պարբերաբար ուսւմնասիրություններ անել (ինտերնետ, ԶԼՄ-ներ, պետական մարմիններ և այլն) նոր դոնորների ավելացման նապատակով (Վասնավորապես բիզնես սեկտերի և անհատների հետ)

1.1.1

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

Ֆինանսական ‎‎ֆոնդերի հայթայթման աշխատանքային խումբ

Մինչև 30.12.2011թ.

 

ԽՆԴԻՐ1.2 Անդամավճարների չվճարում 1.2.1

Գրավոր տեղեկացնել ՀԵԻԱ անդամներին իրենց կուտակված պարքների մասին, սահմանել դրանց վճարման համար վերջնաժամկետ.

 

1.2.2

ՀԵԻԱ-ի հանդեմ ստանձնած պարտավորության համար պատասխանատվության բարձրացման նպատակով քննարկումների անցկացում, անդամների անդամության հարցի վերանայում:

1.2.1

ԻՈՒԲ ղեկավար     Մարիամ Օսիպյան

ՀԵԻԱ-ի ‎‎գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան

 

1.2.2

ՀԵԻԱ-ի ‎‎նախագահ Կարեն Զադոյան:

Մինչև 30.12.2011թ.

(պարբերաբար)

ԽՆԴԻՐ1.3 Սփյուռքի հետ համագործակցության պակաս 1.3.1

Կապերի հաստատում սփյուռքի հետ (մասնավորապես՝ նախարարություններ, դեսպանատներ, աշխատանքային խմբեր, անհատներ)

1.3.1

ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան,

ՀԵԻԱ-ի ‎‎նախագահ Կարեն Զադոյան:

ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամ Մարատ Ատովմյան

Մինչև 30.12.2011թ.

(պարբերաբար)

2. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

ԽՆԴԻՐ2.1 Ծրագրեր գրելու հմտությունները զարգացնելու դասընթացների բացակայություն: 2.1.1ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամների, գրասենյակների ղեկավարների և անդամների համար դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու ուսուցման կազմակերպում 2.1.1ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամՌոբերտ Գրիգորյան

Մինչև 01.05.2011թ.

ԽՆԴԻՐ2.2 Ծրագրերի ժամանակավոր լինելը: 2.2.1Նոր ծրագրերի ներկայացում՝ յուրաքանչյուր գրասենյակ առնվազն մեկ ծրագրի ներկայացում կոնկրետ մարզի համար կոնկրետ թիրախային խմբի համար

 

2.2.2

ՀԵԻԱ հանձնաժողովների և ակումբենրեի կողմից առնվազն մեկ ծրագրի ներկայացում

2.2.1  Մարզային գրասենյակների ղեկավարներ

 

 

2.2.2

ՀԵԻԱ հանձնաժողովների և ակումբենրեի ղեկավարներ

Մինչև 30.12.2011թ.

(պարբերաբար)

 

3. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

ԽՆԴԻՐ3.1 Կադրերի քաղաքականության վերանայում 3.1.1 Աշխատակազմի աշխատանքների արդյունավետության գնահատման համար կազմակերպել 6-ամսյա կատարողականի ամփոփում

 

3.1.2

Գրասենյակների աշխատանքների մոնիտորիգների անցկացում

3.1.1ՀԵԻԱ-ի ‎‎նախագահ Կարեն Զադոյան:

 

 

 

3.1.2

Պատասխանատու անձ

3.1.1

6 ամիսը մեկ անգամ

3.1.2

3 ամիսը մեկ անգամ

ԽՆԴԻՐ3.2 Գաղափարապես նոր մտածելակերպի տեր անդամների, կամավորների, աշխատակիցների պակաս 3.2.1Կազմակերպության վերաբերյալ պրոպագանդա՝ օգտագործելով սոցիալական ցանցերը, ինչպես նաև հանրային միջոցառումների կազմակերպում՝ կիրառելով խրախուսական միջոցներ 3.2.1ՀԵԻԱ համախոհներ,

Հանրային կապերի պատասխանատու

3.2.1

Մինչև 30.12.2011թ.

(պարբերաբար)

ԽՆԴԻՐ3.3 Կադրերի /աշխատակազմի վերապատրաստման պակաս և նեղ մասնագիտացման բացակայություն 3.3.1Պարբերաբար ուսուցումների կազմակերպում 3.3.1

Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողովի ղեկավար Կարեն Քոչարյան

3.3.1

Նվազագույնը եռամսյակը մեկ

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում