Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2000-2003 ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2000Թ. –Ի ՄԱՐՏԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2003Թ.-Ի 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվությունը կազմվել է ABA/CEELI-ի կազմակերպությունների զարգացման խորհրդատուի և ՀԵԻԱ-ի ներքին աջակցողների համատեղ ուժերով

Ք.Երևան 2003թ. Ապրիլի 4-5

Բովանդակություն

1.ՆԱԽԱԲԱՆ

2.ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

3. ՆԱԽՈՐԴ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ

4. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

5. ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում