Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2003 ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2003Թ. –Ի  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվությունը կազմվել է հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացայի եվ ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության կենտրոնական եվրոպայի եվ ավրասիայի իրավական նախաձեռնության հայաստանյան գրասենյակի խորդհրդատուի համատեղ ուժերով:

Ք.Երևան 2004թ. Փետրվար 1

Բովանդակություն

1.ՆԱԽԱԲԱՆ

2.ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

3. ՆԱԽՈՐԴ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ

4. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

5. ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում