Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2006 ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2006Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱԽԱԲԱՆ

2. ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

4. SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

5. SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

6. ԱՄՓՈՓՈՒՄ

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում