Կամավորություն

Կազմակերպության կամավոր կարող է դառնալ 16-ից մինչև 35 տարեկան յուրաքանչյուր ոք, որն ընդունում է Կազմակերպության կանոնադրությունը, իր գործունեությամբ նպաստում է Կազմակերպության կանոնադրական նպատակների իրագործմանը։
ՀԵԻԱ-ն աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կամավորի հետ կնքվում է կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր։