Մեր թիմը

Ընդհանուր ժողովի անդամները

Ընդհանուր ժողովը Կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը գումարվում է երկու տարին մեկ անգամ: Ընդհանուր ժողովը կազմված է հետևյալ անդամներից․
 
Սյուզաննա Սողոմոնյան, ՀԵԻԱ նախագահ
Մարիամ Զադոյան, ՀԵԻԱ փոխնախագահ
Արթուր Սուքիասյան, ՀԵԻԱ անդամ
Լուսինե Նալբանդյան, ՀԵԻԱ անդամ
Գայանե Գևորգյան, ՀԵԻԱ անդամ
Առնոլդ Վարդանյան, ՀԵԻԱ անդամ