Պատմական ակնարկ

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան որպես հասարակական կազմակերպություն գրանցվել է 2016 թվականի փետրվարի 27-ին։
Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան մինչև պաշտոնական գրանցում ստանալը գործել է Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի Իրավաբան ուսանողների բաժանմունք (ԻՈՒԲ) կառուցվածքային ստորաբաժանման ներքո: Վերջինս ստեղծվել էր ԻՀԱ վարչության 2003թ․-ի դեկտեմբերի 9-ի որոշմամբ։
Ներկայումս ՀԵԻԱ-ն համախմբում է ավելի քան 10 իրավաբանական ԲՈՒՀ-երի և ԲՈՒՀ-երի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների։