Ավարտվեց 2013թ. Եվրոպական իրավունքի ամառային դպրոցը